Bàn chậu rửa bàn thí nghiệm LST-11

Bàn chậu rửa thí nghiệm LST-11