Bàn chậu rửa thí nghiệm LST-08 cho trường học

Bàn chậu rửa thí nghiệm LST-08