Bàn chậu rửa thí nghiệm LST-07

Bàn chậu rửa thí nghiệm LST-07