Bàn cân chống rung BT03 phòng thí nghiệm

Bàn cân chống rung BT03